Ce este Youthpass

Certificatul Youthpass este un document de recunoastere a activitatilor de formare si a competentelor obtinute in cadrul Programului Tineret in Actiune (TiA), program care vizeaza sustinerea activitatilor de invatare non-formala pentru tineri. TiA continua programul Tineret (2000-2006) si este implementat in perioada 2007-2013, beneficiind de un buget total de 885 milioane de Euro. Pentru Romania este alocat un buget de aproximativ 3 milioane Euro anual.

Certificatul vizeaza competentele obtinute in contexte non-formale (si informale). Cum aceste competente raman de obicei necertificate, ele sunt dificil de utilizat in parcursul ulterior de formare sau dezvoltare profesionala.

Ca atare, aceasta noua initiativa, intrata in vigoare in iulie 2007, ofera tinerilor implicati in proiecte Tineret in Actiune posibilitatea de a descrie ce au facut/invatat/obtinut (in termeni de activitati, cunostinte, abilitati, atitudini) prin participarea la proiectele respective.

  In schimb, Certificatul Youthpass nu reprezinta:

 • Un document care ofera anumite drepturi posesorului,
 • O acreditare formala a unor competente,
 • Un document care inlocuieste certificarile obtinute in cadrul invatarii formale,
 • Un certificat pentru persoanele care participa la activitati in afara programului TiA,
 • Un document de recunoastere a unor rezultate ale invatarii in cadrul programului Tineret (care a fost finalizat in 2006).

  Certificatul Youthpass poate fi folosit pentru a:

 • Administra mai bine parcursul de formare individuala si a reflecta rezultatele invatarii non-formale,
 • Obtine o recunoastere sociala a activitatii tinerilor,
 • Mari sansele de angajare ale tinerilor,
 • Mari sansele lor de acces la diferite forme de invatare permanenta.

Invatarea non-formala:

Invatarea non-formala se desfasoara in afara curriculum-ului din sistemul de educatie formala. Spre deosebire de invatarea formala, care este structurata si parte a unui sistem reglementat, cu proceduri de certificare/validare recunoscute, si de invatarea informala, care este neplanificata si in general nestructurata, putand avea loc oricunde si oricand, invatarea non-formala este voluntara si planificata.

  Invatarea non-formala presupune, in general:

 • O delimitare clara in raport cu activitatile de invatare din sistemul formal (scoli, universitati, centre de formare, invatamant la distanta etc.),
 • Structurare (obiective precise, stabilite in avans; instrumente si metode de invatare clar precizate; program bine definit cu termene limita; implicarea mentorilor sau formatorilor),
 • Lipsa unei certificari formale a rezultatelor invatarii,
 • Participarea activa a celor care invata,
 • Metode inovative si neconventionale.