Despre Noi

Europass este un portofoliu personal de documente pe care cetatenii il pot folosi pentru a-si face cunoscute calificarile si competentele in Europa, in vederea facilitarii accesului pe piata muncii sau la programe de educatie si formare. Nu este vorba de un instrument de validare sau recunoastere oficiala a competentelor si calificarilor, ci de o platforma comuna de prezentare a acestora, care faciliteaza recunoasterea lor la nivel european.

DECIZIA (UE) 2018/646 a Parlamentului European și a Consiliului din 18 aprilie 2018 privind un cadru comun pentru furnizarea unor servicii mai bune pentru aptitudini si calificari (Europass) si de abrogare a deciziei nr. 2241/2004/CE

Decizia nr. 2241/2004/EC a Parlamentului European si a Consiliului UE (15 decembrie 2004) prevede infiintarea Europass, in vederea crearii unui cadru de asigurare a transparentei calificarilor si competentelor in spatiul european.

In Romania, Centrul National Europass (CNE) a fost infiintat prin Hotararea de Guvern nr. 67 din 24 ianuarie 2007 privind participarea Romaniei la programele comunitare. CNE este parte a Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (ANPCDEFP), agentie care administreaza, la nivel national, Programul de invatare pe tot parcursul vietii, Erasmus Mundus si Tineret in actiune.

A fost aprobata nominalizarea Autorității Naționale pentru Calificări (ANC) în calitate de Centru Național Europass în România (conform Ordinului nr. 5671/2017 privind nominalizarea Autorității Naționale pentru Calificări în calitatea de Centru Național Europass în România, formă aplicabilă de la 30.01.2018, Monitorul Oficial I nr. 86 din 30.01.2018). Autoritatea Națională pentru Calificări a preluat arhiva fizică și electronică de la Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) pe bază de protocol de predare-primire. Aici puteti afla mai multe cu privire la misiunea ANC, organizare si personal.

Centrul National Europass:

  • Dezvolta si implementeaza strategia nationala Europass,
  • Deruleaza activitati de informare si promovare a documentelor Europass şi Youthpass,
  • Ofera sprijin in completarea si emiterea documentelor Europass şi Youthpass,
  • În cazul Documentului de mobilitate Europass, coordoneaza procesul de eliberare a documentelor, impreuna cu institutiile emitente,
  • Coordoneaza reteaua de promotori Europass care organizeaza si desfasoara activitati de informare / promovare la nivel local.

Portofoliul Europass cuprinde cinci documente:

  1. Curriculum Vitae
  2. Pasaportul lingvistic
  3. Suplimentul la certificatul profesional
  4. Suplimentul la diploma de licenta
  5. Documentul de mobilitate

Toate documentele Europass se elibereaza gratuit si pot fi utilizate de oricine indiferent de nivel si domeniu de activitate pentru a facilita accesul pe piata muncii si la programe de formare. Documentele sunt, de asemenea, utile pentru a avea o imagine mai clara cu privire la cunostintele, calificarile si competentele dvs., pentru organizarea propriului parcurs de dezvoltare si formare.

Puteti consulta lista Centrelor Nationale Europass.