Mini ghid de completare a Certificatului Youthpass

Certificatul Youthpass este un document de recunoastere a activitatilor de formare si a competentelor obtinute in contexte non-formale in cadrul Programului Tineret in actiune.

Certificatul poate fi completat numai online.

Pasul 1: accesarea portalului Youthpass: http://www.youthpass.eu si citirea instructiunilor de completare

Pasul 2: accesarea optiunii „Start immediately” pentru:

 • inregistrarea unui utilizator nou: in acest caz se completeaza sectiunea „Inscrie-te în Youthpass”
 • autentificarea unui utilizator deja inregistrat: in acest caz, se completeaza sectiunea „Date de logare”

Pasul 3: dupa completarea datelor solicitate in sectiuna „Inscrie-te în Youthpass” (in cazul utilizatorului nou) veti primi automat un email cu parola de inscriere in Youthpass

Pasul 4: dupa primirea parolei de logare la site-ul Youthpass, va puteti loga automat si puteti incepe introducerea datelor pentru generarea electronica a unui Certificat Youthpass:

 • Proiecte (se pot intoduce mai multe proiecte; in acest moment, Certificatul poate fi generat pentru Actiunea 1.1 – Schimburi de tineri, Actiunea 2 – Serviciul European de Voluntariat si Actiunea 4.3 – Formare si retele ale celor activi in domeniul tineretului si organizatiilor de tineret);
 • Detalii personale (ale coordonatorului de proiect sau ale persoanei care va completa si genera Certificatele)
 • Detaliile organizatiei (care organizeaza activitatile respective in cadrul unor proiecte Tineret in Actiune)

Toate aceste informatii pot fi modificate sau sterse ulterior.

Pasul 5: pentru fiecare persoana introdusa in baza de date, se activeaza optiunea “Redacteaza” si se completeaza campurile specificate:

 • Date personale
 • Activitati desfasurate in cadrul proiectului (modul in care participantul a fost implicat in activitatile proiectului – de ex. participarea la cursuri/reuniuni/seminarii, prezentari, elaborarea unor materiale de informare etc.)
 • Competente dobandite/dezvoltate - se utilizeaza cadrul european al celor opt competente cheie:

1. Comunicare in limba materna

 • Capacitatea de a comunica scris si verbal, de a intelege si a-i face pe altii sa inteleaga diferite mesaje in situatii variate
 • Capacitatea de a distinge informatia relevanta de cea irelevanta
 • Capacitatea de a-ti formula si sustine propriile argumente intr-un mod convingator

2. Aptitudini si competente lingvistice (limbi straine)

 • Capacitatea de a asculta si intelege mesaje verbale
 • Capacitatea de a initia si sustine conversatii pe subiecte familiare, de interes personal sau colectiv
 • Capacitatea de a citi si intelege texte scrise nespecializate, pe o gama variata de subiecte
 • Capacitatea de a utiliza semne ajutatoare (de exemplu diagrame, harti) pentru a intelege sau a produce texte scrise sau vorbite

3. Aptitudini si competente de baza in matematica, stiinta si tehnologie

 • Capacitatea de a urmari si evalua argumentele oferite de ceilalti si de a descoperi ideile de baza in aceste argumente
 • Capacitatea de a gandi si rationa matematic, de a intelege si utiliza diferite reprezentari ale obiectelor matematice, fenomene si situatii
 • Capacitatea de a utiliza si manipula instrumente si proceduri tehnologice
 • Capacitatea de a comunica concluziile si rationamentele care au stat la baza acestora

4. Aptitudini si competente de operare pe calculator

 • Capacitatea de a cauta, colecta si procesa informatii si date electronice si de a le utiliza in mod sistematic
 • Capacitatea de a utiliza semne ajutatoare (prezentari, grafice, harti) pentru a produce, prezenta sau intelege informatii complexe
 • Capacitatea de a utiliza instrumente de lucru care implica accesul internet, emailul, forumurile electronice de discutii etc.

5. Aptitudini si competente de invatare (learning to learn)

 • Manifestarea capacitatii de a lucra autonom si de a gasi si utiliya informatiile si intrumentele relevante in procesul de invatare
 • Capacitatea de organizare si perseverenta si in procesul de invatare
 • Capacitatea de a se concentra pe termen scurt si pe termen lung
 • Capacitatea de a reflecta critic asupra obiectului si scopului invatarii
 • Capacitatea de a comunica, ca parte de procesului de invatare, utilizand mijloacele potrivite (intonatie, gestica, mimica etc.)

6. Aptitudini si competente interpersonale si civice

 • Capacitatea de a comunica constructiv in diferite situatii sociale
 • Capacitatea de a crea incredere si a manifesta empatie
 • Capacitatea de a mentine separate viata personala si cea profesionala
 • Capacitatea de a negocia
 • Solidaritate in rezolvarea problemelor care afecteaza comunitatea
 • Capacitatea de a relationa eficient cu institutii din domeniul public
 • Capacitatea de a profita de oportunitatile oferite la nivel local, regional, national sau european

7. Spirit antreprenorial

 • Capacitatea de a elabora si implementa un proiect
 • Capacitatea de a lucra in mod cooperant si flexibil in cadrul unei echipe
 • Abilitatea de a gestiona un buget
 • Capacitatea de a evalua si asuma riscuri, in anumite contexte

8. Intelegere si exprimare culturala

 • Capacitatea de a intelege si aprecia diferite tipuri de expresie artistica apartinand diferitelor culturi
 • Capacitatea de a-si manifesta creativitatea si a-si exprima punctele de vedere in probleme artistice fata de ceilalti

Pasul 6: dupa completarea tuturor datelor solicitate, se bifeaza persoana pentru care se doreste generarea unui Certificat Youthpass si se selecteaza optiunea “Genereaza Certificate”.

Pasul 7: Certificatele sunt validate, prin specificarea datei si locului semnarii, precum si numele reprezentantilor organizatiei care emite Certificatele.

Pasul 8: Certificatul Youthpass, generat in format .pdf, poate fi descarcat sau imprimat. Informatiile cu privire la proiecte si beneficiari sunt salvate in contul creat de dvs. in cadrul portalului Youthpass. Puteti modifica, sterge sau reintroduce aceste informatii oricand.